Wie wij zijn

Huize Zwerfhond bestaat uit een clubje mensen met een groot hart voor dieren en met name voor honden.
Samen bundelen wij onze krachten, capaciteiten en kennis om honden die zo broodnodig hulp nodig hebben te kunnen helpen, door middel van projecten voor buitenlandse opvangcentra die zich om deze honden bekommeren, alsmede door het doneren van goederen en antiparasitaire middelen.
Tevens houden wij ons bezig met het kleinschalig, zorgvuldig en verantwoord in Nederland plaatsen van honden die geschikt zijn als huishond maar door hun leeftijd, uiterlijk of raskenmerken in het land van herkomst geen enkele kans maken op het vinden van een goed en liefdevol thuis.
Wij willen benadrukken dat het niet in onze bedoeling ligt zoveel mogelijk buitenlandse honden in Nederland te plaatsen.
Juist door kleinschalig en selectief te zijn willen wij op een zo verantwoord mogelijke wijze zorg en kwaliteit kunnen bieden aan de honden en adoptanten.
Begeleiding en nazorg aan de geplaatste honden en hun adoptanten staan bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen.
Jeannette van Asperen , oprichtster Huize zwerfhond en tevens voorzitster.

Voor gedragsproblemen hebben wij een gedragstherapeut die u kan adviseren.
Voor nazorg mailtjes kunt u contact opnemen met ons via het algemene mailadres  info@huizezwerfhond.nl